פרדוקס הסובלנות

"זה בדיוק פרדוקס הסובלנות" העיר לי חבר תוך כדי שהוא מערבב את התה שלו. זה היה במהלך הפסקת תה, החבר היה ד"ר לפיזיקה ואנחנו דיברנו, כמובן, על פוליטיקה. אני כבר לא זוכר מה הוביל אותנו לשיחה הזו, אבל ההמשך נשאר צרוב בתודעה שלי1.

"מה הכוונה פרדוקס הסובלנות?" תהיתי.

"הפילוסוף קרל פופר הוא זה שעלה על הפרדוקס הזה" הד"ר הסביר לי "אנחנו כולנו רוצים לחיות בחברה ליברלית ומקבלת, שבה לכל אחד יש מקום בחברה, נכון?"

הנהנתי באישור. עד כאן הכל טוב.

"אבל מה קורה אם יש אנשים שלא מוכנים לקבל את האחר" הוא המשיך להסביר את הפרדוקס "מה אם יש אנשים שמנסים להפוך את החברה המקבלת והפתוחה שלנו לחברה שלא מקבלת אנשים על פי גזע, דת מין או נטיות מסוימות2. אם נקבל אותם נהרוס את החברה החברה המקבלת שלנו. לכן בשביל להישאר חברה פתחה ומקבלת עלינו לסגור את החברה שלנו לאלה שרוצים שהיא לא תהיה כזו ולא לקבל אותם".

"רגע… פרדוקס?" משהו היה חסר לי.

"כן. זה בדיוק הפרדוקס. חברה מקבלת צריכה לדחות אנשים מסוימים". הד"ר הפטיר כאלו שהנושא סגור.

"אבל מה הפתרון לפרדוקס. איך אנחנו מיישבים את הסתירה?" לא הרפיתי "בטח לפופר יש תשובה איך הפרדוקס מיושב?".

"אין תשובה" הד"ר הניד בכתפיו "ככה זה. חברה מקבלת חייבת להיות גם חברה שאינה מקבלת. חברה פתוחה ושוויונית חייבת לסגור את עצמה בפני אנשים מסוימים ולומר שהם לא יקבלו את אותם הזכויות כמו אחרים".

"בתור ד"ר לפיזיקה" ניסיתי להסביר לו מדוע אני לא יכול לקבל את מה שהוא אומר "אם היית קורא שתי תאוריות פיזיקליות, כל אחת מהם נראית הגיונית אבל סותרת את השנייה, האם היית מניד בכתפיך ואומר ששתיהן נכונות, למרות הסתירה?" שאלתי.

"זה לא אותו הדבר!" מחה הד"ר "זה פיזיקה וזה פוליטיקה…!"

"אבל שניהם הם טענות לוגיות והבסיס של הלוגיקה זה שאין סתירות. אז אתה בעצם אומר שהטענה שלך היא לא הגיונית" ניסיתי להסביר לו מדוע זה לא היה הסבר.

באותה ההזדמנות לא הצלחתי להסביר לחברי את הבעיתיות שבצורת החשיבה שלו. אני מקווה שהפוסט הזה יבהיר את הדברים.

נקדים עם ציטוט

"אין סתירות. אם תמצא אחת, תבדוק שוב את הנחות היסוד שלך"

מרד הנפילים, איין ראנד

זה נכון בכל דבר. לכן אם פופר אומר שיש פרדוקס (סתירה פנימית) ברעיון הליברלי, צריך לבדוק את הנחות היסוד ולראות איזה מהם שגויים.

זכויות מול שוויון

כבר לפני 2300 הפילוסופים אפלטון ואריסטו ציינו שהשיטה הדמוקרטית נועדה להביא לשוויון, אבל בהכרח פוגעת בזכויות3. בשיטה שבה הרוב קובע את החוקים הרוב יכול לשלול כל זכות מהמיעוט. גדולתה של המהפכה של ארה"ב הייתה נעוצה בדיוק בהבנה של הנקודה הזו ובקביעה שישנם זכויות שאין לאף ממשל הזכות לשלול מאזרחים.

בשביל שהממשל ישמור על הזכויות ומתוך הבנה שממשל דמוקרטי מוביל בקלות לשלילת זכויות, בחרו האבות המייסדים של ארה"ב ממשל לא דמוקרטי.

יש הרבה שמנסים, עם הרבה נפנופי ידיים לשכנע אותנו שאפשר להשיג את שניהם. גם לשמור על הזכויות הבסיסיות של בן אדם כגון הזכות הרכוש וגם להשיג שוויון. אבל מה שהיה ברור לפילוסופים לפני 2300 שנה ברור ביתר שאת היום. אי אפשר להשיג את שניהם. במידה שאתה שואף לשוויון4 זו המידה שתפגע בזכויות.

נתחיל בזה שהמדינה לא יכולה לייצר שום דבר5. היא רק יכולה לקחת מאנשים ולהעביר לאחרים. אם כך כל פעולה של הממשל שכרוך בכספים מתחיל בשלילת זכות הרכוש.

ככל שדורשים מהממשל "לתקן" אי שוויון כך בעצם מבקשים מהמשל לשלול יותר זכויות מאנשים. יותר כסף כדי להעביר לאוכלוסיות "מוחלשות". להעדיף אנשים מסוימים בתפקידים מסוימים על פני אנשים אחרים6. למנוע מאנשים לרדוף אחרי חלומותיהם ולהשיג את אושרם בכדי לתת הטבות דמיוניות לאנשים אחרים. ניסיון להשיג שוויון כרוך בתוכו שלילת זכויות.

הנאורות ושיטות ממשל

החידוש של הנאורות הייתה ההכרה בזכויות הפרט. בעיקר הזכות לחיים. החושבים של אותה תקופה עטפו את זה במיסטיקה ובמחשבה דתית, אבל הבסיס היה שם.

מהר מאוד לרעיון של זכויות הפרט הצטרף הרעיון הישן של שוויון. רעיון שסתר לגמרי את רעיון הזכויות, אבל בגלל שרעיון הזכויות היה מבוסס על בסיס של מיסטיקה, היה יותר קשה לראות את הסתירות7. הממשלים שצמחו מתוך הנאורות נעו בין הקצוות האלה, זכויות מול שוויון8.

ממשלים שנוטים יותר לשוויון אמנם מצהירים שהם מקבלים כל אחד ומקדמים כל אחד אבל בפועל הם מושתתים על שלילת זכויות. לכן הסתירה כביכול של פופר לא קיימת. המשטרים שאותם הוא מכנה ליברלים ופתוחים הם לא באמת כאלה. הם מראש בחרו לשלול זכויות של קבוצות שלמות. ברור שלא תהיה להם בעיה לשלול את זכות הביטוי מקבוצות שהם מחשבים שהם מסוכנים9.

הבעיה היחידה של אותם ממשלים, ולכן פופר מדבר על "פרדוקס", זו בעיה של תדמית. איך הם יכולים להמשיך ולהסתיר את העובדה שהחתירה שלהם אחר השוויון גוררת בהכרח הפרה של זכויות.

מן הצד השני יש ממשלים שנוטים יתר לזכויות10, כמו הממשל בארה"ב11 אין להם בעיה עם קיצונים. הממשל לא מתערב בחיי הפרט ונותן לכל אחד להביע את דעתו12. בחברה שבה זכויות הפרט הם מעל לכל, כל עוד שאין הפרה של זכויות של האחר, לא מונעים מאדם לפעול.

חברות שמבוססות על זכויות לא חוששות מקיצונים ולכן גם רואים בקריאה להשתיק אותם כמזיקה יותר מהקיצונים.

"אבל היטלר…!"

אחד השקרים הגדולים של השמאל זה שהיטלר עלה לשלטון בגלל שהדמוקרטיה לא הגנה על עצמה. בגלל שהיה מותר לאנשים להביע דעות קיצוניות. בגלל ששופטים לא יכלו להיות יותר אקטיביים.

כל זה לא נכון.

זה לא היה היכולת להביע דעות קיצוניות שאפשר להיטלר לעלות לשלטון, זה היה ההתעלמות השיטתית של הממשל בפגיעתם של זכויות המיעוטים. מעשה אלימות והתנכלויות זכו להתעלמות מצד השופטים שחשבו ש"הלב שלהם נמצא במקום הנכון". שופטים שחשבו שצריך לפסוק על פי המוסר ולא על פי החוק13.

בהעדרה של שמירה על זכויות הפרט, היטלר יכל להפעיל משטר של טרור ברחבי גרמניה. כל מי שהביע דעה נגד היטלר הושתק, בצורה כזו או אחרת14. היה עדיף להישאר בשקט ואז לא ינפצו לך את חלון הראווה ולא יכנסו לחנות שלך כדי להציק ללקוחות ולהבריח אותם.

אם גרמניה הייתה שומרת על זכויות הפרט ומפעיל יד קשה כנגד אלה שמפרים אותה, מרחב הפעולה של הקיצונים היה מצטמצם. הכוח שלהם היה נגוז.

על השיטה הדמוקרטית, קשה להגן. במהותה היא שוללת זכויות. לכן היא תדרדר לעריצות, כפי שאפלטון בזמנו ציין. היא תדרדר חעריצות כי במהותה היא כבר עריצות. עריצות הרוב15.

"לפעמים אני מאמינה בשש דברים בלתי אפשריים לפני ארוחת בוקר"

כל מה שכתבתי למעלה רציתי להסביר לידידי הד"ר לפיזיקה. אולי בגלל שלא הספקתי (בכל זאת זה היה אמצע יום עבודה), המשכתי לחשוב על הנושא הזה שוב ושוב. בעיקר ניסיתי להבין איך הד"ר, אדם חכם בכל דבר ועניין, מוכן להמשיך ולקבל סתירה בחשיבה שלו. לחשוב ששני דברים שסותרים יכולים להתקיים.

אבל התשובה לזה הגיע אליי דיי מהר. כבר עניתי על זה חלקית. בבסיס כל חשיבה של השמאל יש סתירה. הם מבטיחים הרי לשפר את רמת החיים של האזרח על ידי נישול זכויותיו. אין סתירה גדולה מזו. לכן, כדי לשכנע אנשים ברעיונות של השמאל, השמאל חייב להקדים תרופה למכה ולשכנע אנשים שסתירות זה לא דבר בעייתי. שסתירות זה חלק מהטבע.

בצורה פורמלית קוראים לרעיון הזה סובייקטיבזם. הרעיון שאין אמת מוחלטת, רק דעות אישיות. כל התרבויות שקולות ואין אמת מידה שניתן לבחון האם תרבות אחת עדיפה על השנייה. אפילו המדע, הוא פרי יצירה של תרבות מסוימת16, אינו אמת מוחלטת או שקר. זו הסתכלות של תרבות אחת.17. ישנם תרבויות שחשבו על העולם ועל איך הוא פועל בצורה שונה וצורה זו נכונה בדיוק כמו השיטה המדעית המקובלת בעולם המערבי.

ברגע שאדם מקבל שאין אמת ושקר מוחלטים, הוא מסוגל לקבל כל סתירה. אם אין שום דרך לבחון אמת, אז אין משמעות לשקר. רצח זה חיים, עבדות זה חרות18, עוני זה עושר. לא משנה מה תטען, תוכל תמיד לטעון את הדבר ההפוך ולומר ששניהם מתקיימים.

כך קרל פופר יכול לבלבל ד"ר לפיזיקה ולומר לו שחברה מקבלת חייבת להיות חברה שלא מקבלת את מי שבעיניה לא נחשב לאדם טוב.

הערות

 1. אני מקווה שברור לכם שאני לוקח פה מעט חופש יצירתי כשאני מספר את שאירע. אבל עיקרי הדברים קרו.
 2. זה מעניין איך שרשימת האנשים שחברה מקבלת חייבת לא לקבל בשביל להשאר חברה מקבלת הולכת ומתארכת.
 3. קצת על המוסריות של השוויון
 4. שוויון קיים אך ורק במוות, לכן כל עוד נשאר רוח חיה בנפש האדם, לא נגיע לשוויון.
 5. מלבד בטחון. כמו המשפט המפורסם "הדבר היחיד שבטוח זה מוות ומיסים". בהתחשב בעובדה שהממשל הוא המונופול על הכוח והאלימות, המשמעות של המשפט הזה מקבל טוויסט מעניין.
 6. כן, גם זה שלילת זכויות במובן מסוים. בנוסף לעובדה שזה ניהול קלוקל
 7. בשביל הסבר טוב על רעיון הזכויות אתם יכולים לקרוא את המאמר שתרגמתי תאוריית הזכויות של איין ראנד – הבסיס המוסרי לחברת חרות
 8. גם הממשלים הפשיסטים היו בעצם חברות שניסו ליישם שוויון. רק שאת השוויון הם ניסו ליישם בתוך לאום או בתוך גזע ולא שוויון אוניברסלי, ובכך הם נבדלו מהסוציאליזם הקלאסי.
 9. כמו שאנחנו רואים שקרה לאחר הפסדו של טראמפ ב 2020
 10. הם ממש מועטים, לצערנו.
 11. אם כי זה הולך ונשחק עם הזמן.
 12. מלבד כאשר יש קריאה לאלימות. אבל זה לא סותר חרות הביטוי כי זה כבר לא ביטוי אלא יצירת מעשה. אבל אלו כבר הבחנות דקות שצריך בשבילם פוסט נפרד.
 13. ניתן לקרוא על זה כאן
 14. מעניין מה זה מזכיר לי? השתקת אנשים שמביעים דעה לא נכונה על יד הפעלת אלימות?
 15. יש כאלה שחושבים שאם ניתן את כוח לקבוצה מצומצמת של אנשים שמטרתם למנוע שלילת זכויות יותר מדי קיצונית, קרי; בג"ץ, הדמוקרטיה יכולה לשרוד. הם עדיין לא הצליחו להביא הסבר איך הם ימצאו את אותם מלאכים שהם לא ברי השחתה.
 16. עובדתית, זה לא נכון. המדע שלנו נוצר על ידי הרבה תרבויות במרוצת אלפי שנים. הטעות כאלו שהמדע הוא פרי יצירה של התרבות המערבית הגיעה מכך שרוב ההתפתחויות המשמעותיות האחרונות הגיעו מעולם המערבי. זאת משום שבעולם המערבי הייתה יותר חרות אישית מאשר ביתר העולם. אבל אם השמאל יקבל את זה הוא יאלץ לנטוש את כל התאוריה שלו.
 17. אם אתם לא מאמינים לי תגגלו את זה. תמצאו כותרות של אנשים שטוענים שמתמטיקה זה בעצם משהו גזעני במהותה.
 18. את זה החרדים אוהבים לומר "איזהו בן חורין, עבד להקב"ה". או משהו כזה. עבר הרבה זמן מאז שהייתי בחיידר.